Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kontakt prosjektet på e-post for å få invitasjon til disse møtene.

Henvendelser om oppstart test og godkjenningsprosess

Kontakt NHN kundesenter.

E-post: kundesenter@nhn.no - emnefeltet skal merkes med 'SFM godkjenning'