Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents
minLevel1
maxLevel7
typeflat

Vi jobber med å oppdatere opplæringsmateriellet og det kan derfor forekomme avvik mellom opplæringsmateriellet og den nåværende funksjonaliteten i SFM

Introduksjon til SFM for lege og medhjelper

Starthjelp med kort innføring i bruk av SFM og betydning av ikoner og farger i legemiddellisten. Det er et 2-sidig dokument som kan skrives ut (bruk farger) og ha tilgjengelig ved oppstart.

Lege

View file
name11_A4_Brukerveiledning_lege_20022023.pdf

Medhjelper

View file
name08_A4_Brukerveiledning_medhjelper_20022023.pdf

Hurtigtaster og tastaturnavigering

View file
name2023_02_20_SFM-Hurtigtaster.pdf

Virkestofforskrivning

View file
name2023_08_21_Virkestoffrekvirering i SFM.pdf

Starthjelp for pleie- og omsorgstjenesten (PLO)

View file
name2023_08_21_ Starthjelp for PLO.pdf

Inaktive legemidler

View file
name17_A4_Brukerveiledning_inaktive_022023.pdf

Antikoagulasjonsjournal (AK-journal)

View file
name07_A4_Brukerveiledning_AK-journal_20022023.pdf

Multidose

Starthjelp for e-multidose i SFM

View file
name2023_08-21_E-multidose i SFM.pdf

Oppstart SFM med multidose på papir

View file
name2023_08_21_Oppstart SFM med multidose på papir.pdf

Overgang fra multidose på papir til multidose i e-reseptmultidose

View file
name2023_08_21_Overgang fra multidose på papir til e-multidose.pdf