Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lege og helsefaglig ansvarlig i SFM, Ole Andreas Bjordal, vil i disse møtene gjennomgå funksjonalitet i SFM. Det vil være anledning til å stille funksjonelle spørsmål underveis, enten ved å benytte chat-funksjon eller stille spørsmål direkte.

...

Dato og tidspunkt

Lenke til møte

26. mai - 11.30-12.30

Avlyst

02. juni - 11.30-12.30

Click here to join the meeting

9. juni - 11.30-12.30

Click here to join the meeting

16. juni - 11.30-12.30

Click here to join the meeting

23. juni - 11.30-12.30

Click here to join the meeting

30. juni - 11.30-12.30

Click here to join the meeting

  1. august - 14.30-15.30

Klikk her for å bli med i møtet

  1. august - 14.30-15.30

Klikk her for å bli med i møtet

  1. september - 14.30-15.30

Klikk her for å bli med i møtet

  1. september - 14.30-15.30

Klikk her for å bli med i møtet

  1. september - 14.30-15.30

Klikk her for å bli med i møtet

  1. oktober - 14.30-15.30

Klikk her for å bli med i møtet

...