Akseptansetest av versjon Charlie

Akseptansetest av versjon Charlie startet i uke 37 og vil pågå til medio desember. Releasenotes for versjon Charlie vil legges ut her i løpet av torsdag 22.09.2022. Kontakt oss på sfm-prosjekt@nhn.no med spørsmål knyttet til innholdet i Charlie