Brukerundersøkelse gjennomført

I perioden 22. mars-14. april ble den første brukerundersøkelsen om SFM sendt ut til helsepersonell som har tatt i bruk SFM fullversjon. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge brukervennlighet og brukertilfredshet blant ulike helsepersonellgrupper og undersøkelsen gikk ut til ca 250 brukere.

Les mer