Innmeldte feil og forbedringsønsker

På undersidene her finner du status på saker som er meldt inn til SFM fordelt på forbedringsønsker og feil.

Det opplyses om hvem som har rapportert inn saken, og saksnummer fra NHN kundesenteret (Junta nummer) koblet mot vårt interne saksnummer i Jira for at det skal være lettest mulig å følge egne innmeldte saker.

Oversikten oppdateres hver 3. uke.