Etablering av SFM test og utviklingsmiljø

For å komme i gang med test og utvikling mot SFM så er det behov for at flere steg er gjennomført før det er mulig å opprette en SFM tilkobling.

Tilkobling til e-resept

Registrering og bruk av HelseID

Tilkobling til Kjernejournal

Det stilles krav om at testvirksomhet er registrert i KJ test (organisasjonsnummer).

Opprette virksomhet i SFM

For testformål så skal det opprettes en virksomhet i AR som benyttes til integrasjon mot SFM.

Vi anbefaler at leverandør starter med funksjonalitet for å opprette virksomhet og brukere gjennom SFM Datadeling API. Hvis denne funksjonaliteten ikke er implementert i EPJ systemet kan dette gjøres ved å aksessere SFM Datatdeling API i et testverktøy og følge de samme stegene som beskrevet i https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160493337 .