Teknisk miljø for SFM Basis API

SFM har reservert domentet forskrivning.no for servere og API i løsningen. Det vil opprettes subdomener for produksjon og test. Produksjonsmiljøet vil bare være tilgjengelig i Norsk Helsenett.

Oppdatert informasjon om lenker til ressurser i løsningen vil finnes på : https://info.forskrivning.no 

Test1 er et produksjonslikt miljø og er stabilt. Test2 benyttes i utvikling og vil kunne oppleves ustabilt.