Mal for å melde ny kommunal aktør for SFM

Leverandører bes om å benytte følgende mal for å melde inn ny kommunal aktør til SFM.

Emnefelt: <Leverandørnavn> - Oppstart av SFM <Navn på kommune> - <Navn på tjeneste> fra <Dato for oppstart>

Sendes til: kundesenter@nhn.no

Informasjon om leverandør:
Systemleverandør:
Systemnavn:
Systemversjon:
Er leverandøren i utprøving? ja/nei
Miljø (Produksjon/Test):

Informasjon om kommune:
Navn på kommune:
Org. nr kommune:
Bekreft at HelseID er opprettet for kommunen? ja/nei

Informasjon om tjeneste:
Navn på tjeneste:
HER-ID:
Spesifiser om tjenesten tilhører primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten: Primærhelsetjenesten
Spesifiser hvilken tjeneste HER-ID er tilknyttet: Rekvirent
Er tjenesten påkoblet e-Resept fra tidligere?: ja/nei
Bekreft at HelseID er opprettet for tjenesten? ja/nei
Dato for oppstart av SFM ved tjeneste:
Migrering av data: ja/nei. Hvis ja, gi et tidspunkt for planlagt migrering og et overordnet estimat på datavolum
Antall leger: Brukes til statistikkformål, kan være omtrentlig
Antall annet helsepersonell: Brukes til statistikkformål, kan være omtrentlig

Kontaktperson for kommunen (med signaturrett):
Navn:
E-post:
Telefon: