Rutine for selvdeklarering

Tabellen under beskriver rutine som leverandørene skal benytte ved selvdeklarering av endringer i egen løsning som kan påvirke bruken av SFM-datadelings API.

1

Selvdeklarering

EPJ-leverandør er ansvarlig for å vurdere om endringer i egen løsning kan eller vil påvirke bruken av SFM datadelings API. 

Leverandørene skal ved endring av kode gjøre en vurdering av hva endringene betyr for integrasjonene med SFM. Følgende endringer skal medføre at leverandør sender opplysninger om endringer i EPJ:

  • Det er gjort endringer knyttet til bruk av SFM datadelings API

  • Det er gjort endringer knyttet til gjeldende integrasjonskrav

    • Flere integrasjonskrav er implementert

    • Funksjonalitet i EPJ er endret for allerede godkjente integrasjonskrav

Se også https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2222063617

Dersom egenvurderingen tilsier at bruk av SFM datadelings API kan eller vil påvirkes, sender EPJ-leverandør inn release-notes sammen med en vurdering av hvilke endringer som vil kunne påvirke. Vurderingen må inneholde beskrivelse av hvilke(t) integrasjonskrav som påvirkes.

Ved innsending skal følgende mal benyttes:

 

2

Innsending til NHN kundesenter

EPJ-leverandør sender release notes og vurdering (bruk mal) til kundesenter@nhn.no merket med navn på leverandør, navn på system og 'SFM godkjenning'.

Emnefelt: SFM godkjenning [leverandør] [system] 

3

Vurdering

NHN gir tilbakemelding på mottatt innsending og gjør en vurdering av endringene som er utført. 

Dersom leverandør tidligere har fått midlertidig dispensasjon fra integrasjonskrav skal dette kravet testes og godkjennes. Det er spesifisert i integrasjonskravet om det skal testes av NHN eller EPJ-leverandør. 

4

Tilbakemelding

Tilbakemelding gis til EPJ-leverandør om videre prosess;

  1. Gå videre med release, ingen innvendinger fra NHN. ELLER

  2. Release kan påvirke SFM datadelings API og leverandør må inn til akseptansetest. 

Leverandør får tilbakemelding om behov for test av integrasjonskrav der det tidligere har blitt gitt midlertidig dispensasjon.