Feil ved åpning av enkelte pasienter i versjon 3.2

NHN har gradvis oppgradert kontorer til versjon 3.2 av SFM siden medio mars. I midten av uke 19 ble det første gang innrapportert en feil knyttet til åpning av pasient på versjon 3.2. Feilen oppstår når det er registrert allergi på pasient i KJ som ikke er legemiddelallergi (eksempelvis allergi for nøtter). Problemet krever kodeendring og deploy av ny versjon av SFM. Ny versjon er planlagt publisert torsdag 25. mai og alle som er på versjon 3.2 vil da automatisk bli flyttet til versjon 3.3.