Utvidelse av krav til migrering

For å sikre ivaretakelse av nødvendig informasjon ved overgang til SFM ser vi behovet for å kravstille et minimum i forhold til hva som må migreres av data.

Vi innfører derfor 2 nye migreringskrav. Disse skal sikre at EPJ gjør virksomhetene i stand til å overholde sin dokumentasjonsplikt samt ivareta behovene til virksomhetens brukergrupper. 

De nye kravene er tilføyd i listen over migreringskrav her:

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492886

Iverksettelse av kravene for den enkelte leverandør vil avtales i løpende dialogmøter.