Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Her finner du oversikt over innholdet i hver enkelt release for SFM, samt oversikt over hvilke saker som er produksjons satt i ulike patcher.

For release av hovedversjonene gis en tekstlig beskrivelse av funksjonalitetsområdene som inngår, samt tilgang til en fil som inneholder oversikt over alle features og defects.

For patcher gis det en oversikt over hvilke features og defects som inngår med et kort What`s new note til hver enkeltsak.

...