SFM Informasjon

På bakgrunn av uønskede hendelser i juni, er det igangsatt strakstiltak for å stabilisere og optimalisere løsningen for ytterligere skalering. Det er fra divisjonsledelsen besluttet stans av all nyutvikling, med full fokus på feilretting og tiltak for å bedre stabilitet og ytelse. Flere tiltak vil leveres i v3.5 og kommende versjoner, i tillegg til at det fortsatt pågår ulike analyser og vurderinger av ytterligere tiltak.

 

Om sentral forskrivningsmodul

Opplæringsmateriell

Drift, forvaltning og support

Kontaktinformasjon

SFM Fullversjon

SFM Basis API