SFM Dokumentasjon

 

Sentral forskrivningsmodul er en legemiddelmodul som skal dekke helsepersonell sine behov for håndtering av legemiddelopplysninger. 

SFM er et tilbud til EPJ-leverandører for å sikre kvalitet og enklere forvaltning av legemiddelopplysninger.

Søk i denne dokumentasjonen

Endringslogg

Dato

Side

Endring

Dato

Side

Endring

21.12.2021

Veiledere for SFM

Veiledere er oppdatert og reorganisert, feil er rettet.

Lagt til kapittel om migrering.

21.12.2021

Innmeldte feil og forbedringsønsker

Lagt til sider for release notes, status innmeldte feil og forbedringsønsker

10.05.2021

Nedlastning av Excel fil - Rekvirentkrav med SFM Basis API presiseringer

Rekvirentkrav 7.2 med oppdaterte presiseringer ved bruk av SFM Basis API

10.05.2021

2.6 Visning av LIB i EPJ

Presisering av tekst i krav 2.6.1

10.05.2021

2.7 Kritisk Legemiddelreaksjon (CAVE) - SFM

Presisering av kommentar til krav 2.7.4

12.04.2021

Krav til integrasjon med SFM V2.0.xlsx

Mindre endringer i excel arket

12.04.2021

Krav til integrasjon med SFM Basis API V1.0.xlsx

Mindre endringer i excel arket