Opplæringsmateriell

Vi jobber med å oppdatere opplæringsmateriellet og det kan derfor forekomme avvik mellom opplæringsmateriellet og den nåværende funksjonaliteten i SFM

 

Opplæringen bør tilpasses de ulike aktørene og sette helsepersonell i stand til å ta i bruk Sentral forskrivningsmodul (SFM) på en god måte. Ansvaret for gjennomføring av sluttbrukeropplæring ligger hos den enkelte EPJ leverandør og/eller hos virksomheten/aktøren.

SFM prosjektet bidrar med opplæringsmateriell som kan brukes og tilpasses av den enkelte EPJ leverandør/aktør i bruk mot sluttbruker

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2306310145

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2304966657

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2279473153