Multidose

Her finner du tre veiledere med informasjon om multidose:

  • Starthjelp for e-multidose i SFM

  • Oppstart SFM med multidose på papir

  • Overgang fra multidose på papir til multidose i e-multidose

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495730/Starthjelp#Multidose