Hurtigtaster og navigasjon

For å se hvilke hurtigtaster som er tilgjengelige kan du holde nede Alt-tasten. Her vist når du er inne i LIB (hovedbildet). Tilsvarende hurtigtaster finnes i de andre visningene.

Alt+S tar deg direkte til signeringsbildet og setter markøren i pin-kodefeltet (uten “mini-forhåndsvisningen”).

For navigering i SFM kan du bruke disse kommandoene:


For mer informasjon, se her https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495730/Starthjelp#Hurtigtaster-og-tastaturnavigering