SFM Informasjon

Ny funksjonalitet i leveransen:

  • Forbedret funksjonalitet for å sette og vise hva som er gjeldende doseringsperiode.

    • Mulighet for å sette hva som er eksakt sluttidspunkt på døgnet for doseringsperioden.

    • Tydeliggjøre at “siste dose tas” i siste doseringsperiode tolkes som seponeringstidspunkt for behandlingen.

  • Databaseoptimaliseringer for forbedret ytelse i SFM

  • Oppdatering av visuelt utrykk på knapper og skrollbarer i brukergrensesnittet

  • Viktige feilrettinger

Flere detaljer her: 3.5.0 - Mellomversjon