SFM Teknisk dokumentasjon

 

Sentral forskrivningsmodul er en legemiddelmodul som skal dekke helsepersonell sine behov for håndtering av legemiddelopplysninger. 

SFM er et tilbud til EPJ-leverandører for å sikre kvalitet og enklere forvaltning av legemiddelopplysninger.

 

Endringslogg

Dato

Side

Endring

Dato

Side

Endring

10.05.2021

Nedlastning av Excel fil - Rekvirentkrav med SFM Basis API presiseringer

Rekvirentkrav 7.2 med oppdaterte presiseringer ved bruk av SFM Basis API

10.05.2021

2.6 Visning av LIB i EPJ

Presisering av tekst i krav 2.6.1

10.05.2021

2.7 Kritisk Legemiddelreaksjon (CAVE) - SFM

Presisering av kommentar til krav 2.7.4

12.04.2021

Krav til integrasjon med SFM V2.0.xlsx

Mindre endringer i excel arket

12.04.2021

Krav til integrasjon med SFM Basis API V1.0.xlsx

Mindre endringer i excel arket