Versjoner i testmiljø

Nedenfor er en oversikt over SFM testmiljøer som er tilgjengelig i NHN og som leverandørene som skal integrere med SFM også kan få tilgang til. Alle våre SFM testmiljøer er koblet til RF test2 og KJ st1 testmiljøene.

Testmiljø

Versjon(er) tilgjengelig

Kommentar

Testmiljø

Versjon(er) tilgjengelig

Kommentar

SFM Test1 miljøet

SFM versjon 3.10.1

SFM 3.11.4

Tilstrebes å være prodlikt testmiljø, men vil bare ha 2 parallelle SFM versjoner

 

SFM Test2 miljøet

SFM versjon 2.12.2

SFM versjon 3.11.4

SFM versjon 4.1.0-beta.1

Inneholder 3 SFM versjoner. Tilstrebes å ha 2 produksjonsversjoner pluss neste versjon som er planlagt produksjonssatt.

SFM Test3 miljøet

SFM versjon 3.11.0-beta-4

SFM versjon 4.1.0-env-neptune.4

Benyttes normalt for å dekke NHN sine interne behov for et testmiljø noe lenger frem i tid (“neste+1”).

SFM Test4 miljøet

SFM 3.11.0-beta.2

SFM 4.0.0-datashare-and-fm-api.1728

Testmiljø i privat sky. NHN vil etter hvert flytte testmiljøer og produksjonsmiljø over i privat sky.

SFM 4.0.0-datashare-and-fm-api er en versjon som er lagt ut for at leverandører som ønsker det kan få tilgang til en tidlig versjon av datadelingsAPI i versjon 4.0.0. Denne versjonen inneholder også en versjon av FM XML API.

SFM Test5 miljøet

SFM 3.11.0-beta.7

Testmiljø i privat sky, eget cluster med kun SFM Basis API.

SFM Test6 miljøet

SFM 3.11.0

SFM versjon 4.1.0-env-neptune.2

Testmiljø i privat sky, eget cluster med kun SFM fullversjon