Versjoner i testmiljø

Nedenfor er en oversikt over testmiljøer som er tilgjengelig i NHN og som leverandørene som skal integrere med SFM også kan få tilgang til.

Testmiljø

Versjon(er) tilgjengelig

Kommentar

Testmiljø

Versjon(er) tilgjengelig

Kommentar

Test1 miljøet

SFM versjon 2.12.1

SFM versjon 3.5.2

Tilstrebes å være prodlikt testmiljø, men vil bare ha 2 parallelle SFM versjoner

 

Test2 miljøet

SFM versjon 2.12.1

SFM versjon 3.5.2

SFM versjon 3.7.1-beta.1

Inneholder 3 SFM versjoner. Tilstrebes å ha 2 produksjonsversjoner pluss neste versjon som er planlagt produksjonssatt.

Test3 miljøet

SFM versjon 3.8.0-beta.1

Benyttes normalt for å dekke NHN sine interne behov for et testmiljø noe lenger frem i tid (“neste+1”).

Til info: SFM versjon 3.6.0 utgår og produksjonssettes isteden sammen med 3.7.0 som blir den neste versjonen som er planlagt til produksjon.

Test4 miljøet

SFM 3.6.0-beta.4

SFM 4.0.0-datashare-and-fm-api

Testmiljø i privat sky. NHN vil etter hvert flytte testmiljøer og produksjonsmiljø over i privat sky.

SFM 4.0.0-datashare-and-fm-api er en versjon som er lagt ut for at leverandører som ønsker det kan få tilgang til en tidlig versjon av datadelingsAPI i versjon 4.0.0. Denne versjonen inneholder også en versjon av FM XML API.