Starthjelp

Vi jobber med å oppdatere opplæringsmateriellet og det kan derfor forekomme avvik mellom opplæringsmateriellet og den nåværende funksjonaliteten i SFM

Introduksjon til SFM for lege og medhjelper

Starthjelp med kort innføring i bruk av SFM og betydning av ikoner og farger i legemiddellisten. Det er et 2-sidig dokument som kan skrives ut (bruk farger) og ha tilgjengelig ved oppstart.

Lege

 

Medhjelper

 

Hurtigtaster og tastaturnavigering

Virkestofforskrivning

Starthjelp for pleie- og omsorgstjenesten (PLO)

Inaktive legemidler

Antikoagulasjonsjournal (AK-journal)

Multidose

Starthjelp for e-multidose i SFM

 

 

Oppstart SFM med multidose på papir

 

Overgang fra multidose på papir til e-multidose

 

Sende resept til pasient uten norsk person-id