Planlagte endringer

 

SFM-prosjektet ønsker å tydelig kommunisere planlagte endringer i de publiserte APIene, for å kunne skape en forutsigbarhet for våre konsumenter. 

For hovedleveranser vil vi, så langt det lar seg gjøre, publisere planlagte endringer 6 mnd før releasedato. Det vil kunne komme endringer på disse listene i etterkant, basert på justerte prioriteringer. 

Mellom hovedleveranser vil nødvendige non-breacking changes patches inn, og vil da kommuniseres som del av standard release-notes.