Planlagte endringer

SFM-prosjektet ønsker å tydelig kommunisere planlagte endringer i de publiserte APIene, for å kunne skape en forutsigbarhet for våre konsumenter. 

For hovedleveranser vil vi, så langt det lar seg gjøre, publisere planlagte endringer 6 mnd før releasedato. Det vil kunne komme endringer på disse listene i etterkant, basert på justerte prioriteringer. 

Mellom hovedleveranser vil vi ha kontinuerlige leveranser pr mnd, der non-breaking changes som ikke påvirker APIene vil leveres løpende. Slike endringer vil da kommuniseres som del av standard release-notes.