Knytt til-funksjon

Du kan knytte sammen legemiddelbehandlinger i SFM. Det kan være aktuelt dersom:

  • Pasienten har hentet ut medisin fra en papirresept og du ønsker å knytte utleveringen til en behandling som allerede ligger i LIB

  • Dersom en lege utenfor din virksomhet har rekvirert resept på en behandling som allerede ligger i din lokale LIB.

  • Når du velger “knytt til” beholdes resepten som kommer utenfra og resepten som du hadde i LIB tilbakekalles slik at ikke reseptene ikke blir liggende dobbelt.

Eksempel på “knytt til” ved utlevering på papirresept

  1. Trykk på oppføringen som har utlevering fra papirresept

  2. Velg "knytt til"

  3. Velg hvilket legemiddel utleveringen skal knyttes til

Du vil nå få beskjed om å bekrefte.

Når du bekrefter vil fremtidige utleveringer på papirresepten automatisk knyttes til behandlingen. Du kan ikke kople utleveringsmeldinger fra når de først er knyttet til.

 

Vær obs på dette:

  • Oppføringer som ligger i LIB kan ikke knyttes til eksterne

  • Eksterne oppføringer kan ikke knyttes til eksterne

  • Eksterne oppføringer kan ikke knyttes til papirresepter

  • Oppføringer i LIB kan ikke knyttes til papirresepter