Forskrivningsmaler

Du kan opprette, endre og slette forskrivningsmaler for legemidlerbehandlinger. Malene deles foreløpig med andre ansatte i virksomheten, men skal på sikt også kunne opprettes for personlig bruk.

Når du har opprettet en behandling velger du “Lagre behandling og mal”.

  1. Maler som allerede er opprettet er tilgjengelig fra søkebildet

  2. Det er mulighet for å endre og slette mal