Samstemming av legemiddellisten

Når du åpner SFM gjøres det automatisk oppslag mot sentrale kilder (reseptformidleren og kjernejournal). Automatisk hentes 3 måneders historikk, men du kan utvide til 3 års historikk om du ønsker det.

Informasjonen du hadde lokalt i legemiddellisten til pasienten sammenstilles automatisk med den nye informasjonen som hentes fra oppslaget, og endringer i forhold til det som lå der fra før markeres:

Dersom pasienten har mottatt behandling utenfor din virksomhet, vil dette komme til syne i SFM

 • Nye eller endrede legemiddelbehandlinger vises i fet skrift. Mer informasjon finnes på detaljvisningen av oppføringen.

 • Seponerte legemidler vises med grå bakgrunn hvor bokstavene er gjennomstreket. Klikker du på linjen kan du velge å “kopiere til ny”. Da vil du komme rett inn i forskrivningsbildet og kan opprette resepten på nytt.

 • Inaktive legemidler vises med grå bakgrunn. Du bør vurdere om inaktive legemidler skal innlemmes i pasientens legemiddelliste. Du kan enten trykke på oppføringen, høyreklikke eller velge hurtigmenyen ytterst til høyre for å håndtere inaktive oppføringer.

Eksempel på hvordan en legemiddelliste kan se ut. Denne inneholder både seponerte og inaktive legemiddelbehandlinger.

Viser valg for håndtering av inaktive legemiddelbehandlinger.

Det er best å samstemme legemiddellisten når du har pasienten tilstede og her kommer noen tips:

 • Gjennomgå legemiddellisten og sjekk at legemiddel og dosering er riktig.

 • Ved endring av en behandling eller fornying av en resept vil oppføringen markeres med grønn bakgrunn i listen.

 • Dersom du har en lang og uversiktelig liste kan du benytte funksjonen “Bekreft i bruk” på de oppføringene du har tatt stilling til uten at de skal endres, slik at oppføringen markeres med grønn bakgrunn i listen. Vær obs på at dette ikke medfører at du sender ny resept.

 • Seponer legemidler som ikke er i bruk.

 • Endre fra ustrukturert til strukturert dosering og unngå fritekst om det er mulig.

 • Håndter interaksjoner. I SFM er det kun rødt interaksjonsvarsel “Bør unngås” som krever håndtering.

 • Håndter varsel om legemiddelreaksjon knyttet til en behandling. Oppdater eventuelt tidligere registrert fritekst cave til strukturert kritisk informasjon.

 • Fjern doble oppføringer på medisiner som ikke har en god faglig grunn.

 • Opprett e-resept (eller ordinasjoner) på medisiner som mangler i legemiddellisten.

Når du har gått gjennom legemiddellisten og signert og sendt vil den igjen ha hvit bakgrunn som angir at alle oppgaver er håndtert.