Antikoagulasjonsjournal (AK-journal)

SFM har funksjonalitet for opprettelse av antikoagulasjonsjournal for pasienter som bruker warfarin/marevan.

Denne kommer automatisk når du velger en antikoagulasjonsbehandling, men det er også mulig å velge fritekstdosering.

 

Se mer om hvordan du kan bruke AK-journal her https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2306834433

Opplæringfilm om AK-journal i SFM (ca 4 minutter) https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495692/Oppl+ringsfilmer#SFM---Antikoagulasjonsjournal