Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Type

Versjon

Junta nr

JIRA nr

Dato planlagt

Dato utført

Legekontor

Innhold

Testrapport 

Bravo Basis API (2.0.0)

10.mar.2022 

Godkjent testrapport for SFM Basis API

Testrapport

Bravo GUI (2.0.0)

21.mar.2022 

Godkjent testrapport for SFM GUI

SFM Bravo Hovedversjon produksjonssetting 

2.0.0

#716724

29.mar.2022 

29.mar.2022 

SFM Bravo versjon produksjonssatt

Patch

2.0.1

#719392

SFM-10776

06.apr.2022 

06.apr.2022 

Feilretting av automatisk generering av gyldighetsdato for resepter på næringsmidler og forbruksmateriell slik at denne blir satt korrekt til 1 år fra forskrivningsdato.

Mellomversjon

2.1.0

#720861

19.apr.2022 

19.apr.2022 

Planlagte endringer og feilrettinger.

Se innholdsliste

Patch

2.1.1

#722036 

SFM-10916, SFM-10075

21.apr.2022 

21.apr.2022 

Denne versjonen inneholder to feilrettinger:

SFM-10916 As the basis API I want to map missing LegemiddelformKort to a code in coding system 7448 on getMedication

  • Feilretting som ivaretar at Basis API leverer kode 0 for type legemiddelform i getMedication dersom det mangler form i resepten/M1

SFM-10075 No CAVE warnings shown for CAVE with "Bør oppdateres" status

  • Feilretting for å sikre at det varsles om legemiddelreaksjon for importerte legeniddelreaksjoner (CAVE) selv om de ikke er fullstendig oppdatert

Mellomversjon

2.2.0

#724372

03.mai.2022 

03.mai.2022 

Planlagte endringer og feilrettinger.

Se innholdsliste.

Patch

2.2.1

#724807

SFM-11078, SFM-11091, SFM-11095

04.mai.2022 

04.mai.2022 

SFM-11078: Rettet feil i visning av ikon på forskrivning der det et kommet en spørremelding fra multidoseapotek (etter mottak av asynkronmelding)

SFM-11091: Rettet manglende varsel til oppgaveliste om at det er mottatt spørremelding fra multidoseapotek (var avhengig av oppslag på pasient)

SFM-11095: Endret reglene for hvem som er tillatt å gjøre oppslag i KJ slik at alt helsepersonell med HPR nr kan utføre oppslag

Patch

2.2.2

#725035

SFM-11092, SFM-11110

05.mai.2022 

05.mai.2022 

Se innholdsliste for detaljer.

Patch

2.2.3

#725679

09.mai.2022 

09.mai.2022 

Se innholdsliste for detaljer.

Patch

2.2.4

#726538

SFM-11240, SFM-11237.

15.mai.2022 

15.mai.2022 

Se innholdsliste for detaljer.

Patch

2.2.5

#727618

19.mai.2022 

19.mai.2022 

Se innholdsliste for detaljer.

Patch

2.2.6

#728474

24.mai.2022 

16.jun.2022 

Se innholdsliste for detaljer.

Mellomversjon

2.3.0

#731395

05.jun.2022 

27.jul.2022 

Se innholdsliste for detaljer

Patch

2.3.1

#732940

15.jun.2022 

16.jun.2022 

Se innholdsliste for detaljer

Mellomversjon

2.4.0

#734961

29.jun.2022 

29.jun.2022 

Det er søkt og innvilget om dispensasjon for å produksjonssette denne leveransen i frysperioden da den inneholder spesielt viktig funksjonalitet for legene mht. å vise historikk over utleveringer på A/B preparater som kan være vanedannende og potensielt misbrukes av pasienter. Denne versjonen inneholder 13 feilrettinger og 5 endringer:

Se innholdsliste for detaljer

Patch

2.4.1

#736235

SFM-12415

04.jul.2022 

04.jul.2022 

Fix basert på innmelding av feil fra SystemX. Pasienten har H-resept forskrevet på sykehus, men lege-bruker har ikke H-reseptrettigheter og feilen stopper lege fra å forskrive nye resepter. Fix sørger for at lege kan forskrive nye resepter.  

Mellomversjon

2.5.0

#744238 

30.aug.2022 

31.aug.2022 

Se innholdsliste for detaljer

Mellomversjon

2.6.0

#747033

12.sep.2022 

14.sep.2022 

Se innholdsliste for detaljer

Patch

2.6.1

#748085

SFM-13141

14.sep.2022 

14.sep.2022 

SFM-13141 - feilretting av for mange kall til Vault i forbindelse med login som trolig ble introdusert i 2.5.0

Mellomversjon

2.7.0

#748220

SFM-13132

21.sep.2022 

21.sep.2022 

Dette er en endring som kun berører migreringsløsningen og ikke funksjonalitet for øvrig i SFM. Endringen er testet både hos Thula og i NHN testmiljø og verifisert at det medfører noe forbedret ytelse for migrering av data fra eksterne systemer til SFM. Det er også testet at løsningen ivaretar at migreringer kan utføres i parallell.

Patch

2.7.1

#748220

SFM-13218

21.sep.2022 

21.sep.2022 

Det er oppdaget at for medhjelpere uten HPR som bruker SFM så er det en feil i løsningen som innebærer at det gjøres et kall til HPR for hver gang det klikkes og/eller velges funksjoner i SFM GUI. Det medfører at SFM utfører enormt mange kall til HPR når medhjelpere bruer løsningen og det får konsekvenser og medfører opplevd ustabilitet generelt hos brukerne. Feilrettingen innebærer at det fjernes (kommenteres ut) oppslag i HPR som er designet for daglig å oppdatere informasjon om brukernes autorisasjoner i HPR. Dette er en midlertidig løsning for raskt å redusere antall oppslag i HPR og stabilisere SFM GUI.

Det ble funnet et problem i testingen, men som var forventet oppførsel etter feilretting. Det forutsetter at leverandørene gjør en update i datadelingsAPI på alle brukere som er migrert når nye virksomheter skal ta i bruk løsningen. Leverandørene er orientert om dette og skal ivareta det.

Mellomversjon

2.8.0

#753734

10.okt.2022 

13.okt.2022 

Se innholdsliste.

Mellomversjon

2.9.0

#759378

04.nov.2022 

07.nov.2022

Se innholdsliste

Patch

2.9.1

#762475 

SFM-13855

15.nov.2022 

15.nov.2022 

Hastechange. Denne versjonen inneholder 1 feilretting, SFM-13855 som gjelder at det ved en feil ble sendt med for mange instanser av traceID for loggevents i hodemeldingen til RF som derfor ble stoppet i BigIP i RF. 

Mellomversjon

2.10.0

#768814

12.des.2022 

Se innholdsliste

Patch

2.10.1

#769673 

SFM-14292

13.des.2022 

13.des.2022 

Hastepatch pga. det kommer 500-feil ved bruk av Endre-funksjon

Mellomversjon

2.11.0

#779905

29.jan.2023 

29.jan.2023 

Se innholdsliste

Patch

2.11.1

#780153

SFM-14779

29.jan.2023 

29.jan.2023 

Den inneholder 1 feilretting i Basis API som skal sikre at det ikke feiler når det er oppslag i Kjernejournal og det returneres papirutleveringer på handelsvarer. 

Patch

2.11.2

#780225

SFM-14830 

01.feb.2023 

01.feb.2023 

Retter en feil relatert til inkludering av reseptID for papirresepter i BasisAPI og korrekt visning av papirresept i SFM GUI. Dette er en endring som berører felleskode mellom SFM GUI og SFM Basis API. 

Patch

2.11.3

#781734

SFM-14812, SFM-14786, SFM-14861

07.feb.2023 

07.feb.2023

3 feilrettinger relatert til Resepthistorikk i SFM fullversjon

Patch

2.11.4

#783463

SFM-14944

12.feb.2023 

Patch for å rette problem med for mange gule linjer i produksjon. Inkluderer en datafix i patch.

Datafix krever modifisering av script som satte forskrivninger til inaktive som skal kjøres for nye virksomheter som skal produksjonssettes.

Datafix

#784466

SFM-14887

15.feb.2023 

15.feb.2023 

Holmlia

Kjørt datafix for inaktivering

Datafix

#783169

SFM-14935

20.feb.2023 

20.feb.2023 

Sjøsiden 

Fikser et problem med at utleveringer ble lagret feil i en periode i januar.

Datafix

#784782

SFM-15035

20.feb.2023 

20.feb.2023 

Prestfoss legesenter

Dokumentasjon: Det mangler en del adresseinformasjon i migrering av data for dette legekontoret relatert til ekspederingsanmodninger. Denne datafix retter opp dette.

Patch

2.11.5

#

SFM-14940, SFM-14933, SFM-14817, SFM-15129, SFM-15104

02.mar.2023 

02.mars.2023

Patch

2.11.6

#791159

SFM-15274, SFM-15025

Patch, feilretting multidose og gule kosttilskudd

Mellomversjon

2.12.0

#797240

16.apr.2023

16.apr.2023

Planlagt innhold:

  • Oppgradering fra .NET 5 til .NET 6 

  • Konfigurering av inaktivering ved migrering

  • Tilgang til Ticket informasjon for drift

  • Legge til dokumenttype i datafix rapport

  • Feilrettinger

Patch

2.12.1

#797848

SFM-15653

17.apr.2023 

17.apr.2023 

Fikset et problem relatert til tasks til oppgavelisten i EPJ

Config-oppdatering

#798917

SFM-15707

20.apr.2023 

21.apr.2023 

Øke antall tasks som returneres til EPJ i SFM Bravo versjon 2.12

Patch

2.12.2

#

SFM-18328

14.jan.2024 

Forberede for HelseID endring der bruk av virksomhetssertifikater fjernes.