Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Slik kan du se utleveringshistorikk på en legemiddelbehandling

I feltet for “Resept utlevert” i LIB (hovedbildet) kan du holde musepekeren over for å få mer informasjon om hvor mye som er levert ut på resepten, hvor mye som gjenstår og når siste utlevering fant sted.

Image RemovedImage Added

Klikker du deg inn på legemiddelbehandlingen får du ytterligere informasjon.

  1. Trykk på den lille pilen for utfyllende informasjon om endringer knyttet til legemiddelbehandlingen (endringslogg).

  2. Her finner du informasjon om resepter og utleveringer knyttet til legemiddelbehandlingen.

Image RemovedImage Added