Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Endringer knyttet til en legemiddeloppføring vises i endringsloggen. Klikk deg inn på legemiddelbehandlingen det gjelder fra LIB (hovedbildet). Trykk på pilen øverst til venstre inne i detaljvisningen for å åpne for mer informasjon. Her finner du hva som er endret, av hvem og når.

Image RemovedImage Added