SFM har rundet en kvart million resepter!

 

Dette er en god start og nå står SFM for over 3% av reseptene som sendes inn til Reseptformidleren.  I uke 5 rundet vi 50 «aktører» - det vil si legekontor, sykehus og sykehjem som benytter systemet.