Problemer i SFM fullversjon i uke 5 - 7

SFM har den siste tiden dessverre hatt utfordringer som har berørt våre brukere og samarbeidspartnere.

I slutten av januar oppstod det en feil knyttet til statuser på enkelte legemiddelbehandlinger, noe som har skapt vesentlige utfordringer for berørte brukere. Problemene er knyttet til migrerte legemiddelbehandlinger uten gyldig resept for legekontor som har tatt i bruk SFM fullversjon etter nyttår.  Dette har medført at for mange behandlinger har blitt satt som inaktiv og fremkommer ikke i legemiddellisten. Vi har identifisert årsaken og har løsning klar for de berørte virksomhetene. Løsningen vil sikre at behandlinger med nylig utgått resept vil vises som aktiv i legemiddellisten og kan håndteres i samstemmingsprosessen.

SFM har frem til nå dessverre ikke hatt mulighet for å pilotere nye versjoner på enkeltkontorer før utrulling til alle brukere. Dette har medført at feil har påvirket flere kontorer enn nødvendig. I mars vil det leveres en ny versjon av SFM hvor slik pilotering er mulig og prosessen vil fremover inkludere pilotering av nye versjoner slik at større feil korrigeres før distribusjon til alle brukere.

I tillegg til den spesifikke utfordringen relatert til samstemming har vi mottatt en rekke innspill fra brukere og samarbeidspartnere til videre forbedring av SFM. Vi setter pris på disse konstruktive innspillene og tar de med inn i prioriteringene for videreutvikling av SFM i tiden fremover.

Vi forstår og beklager den frustrasjon, usikkerhet og merarbeid utfordringer med SFM har medført, både for brukere og våre samarbeidspartnere. Det har vært og er vår høyeste prioritet å løse disse utfordringene så SFM oppleves som et sikkert, nyttig og effektivt arbeidsverktøy for alle våre brukere.