Versjon 3.3.0 produksjonssatt 25.05.23

Denne versjonen inneholder noen tekniske endringer der det tas i bruk ny versjon av rammeverk og biblioteker som SFM benytter, samt oppdateringer mht. kodeverk i FEST og Volven.

I datadelingsAPI kan EPJ nå spørre etter alle oppgaver vedrørende en spesifikk pasient.

For øvrig er det noen endringer knyttet til oppsett av virksomheter i Service provider portalen, forbedringer på dssn-tekst og en del feilrettinger.

Endringene medfører kun endringer for de legekontorene som det er forhåndsavtalt at skal oppgraderes til versjon 3.3.

Dvs. at denne versjonen ikke har påvirkning på de som benytter SFM fullversjon i 2.12. De som benytter SFM Basis API er heller ikke berørt.

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2311749647