Ustabilitet og nedetid i produksjon

Mange legekontor har opplevd nedetid knyttet til Sentral forskrivningsmodul store deler av dagen. Gå til www.status.nhn.no for oppdatert status.