NHN flytter driften av Reseptformidleren (RF)

Driften av RF skal flyttes til NHN, og vi er godt i gang med flytteprosessen. Tre interne miljøer er allerede flyttet, og RF Test 2 er neste miljø ut.

NHN har en ambisjon om å gjøre flyttingen så raskt som mulig og med så lav risiko som mulig, og mål for oppetid og responstid forblir den samme etter flytting. Det blir nye IP- og DNS adresser i både test og produksjon. Det skal gi den beste tekniske løsningen.

Flytting av Test2 miljøet vil foregå på datoene som er nevnt nedenfor, men det vil bli en glidende overgang til nye miljøer i både test og produksjon for dere som eksterne konsumenter av tjenestene. Det benyttes midlertidig ruting slik at dere etter flyttedatoen fortsatt vil få kontakt med miljøene som før. Det gir dere tid til å gjennomføre deres aktiviteter på egne løsninger. NHN utvikler en løsning som gir dere mulighet til å sjekke at dere har åpnet for riktig IP range, og om dere når våre tjenester. Mer informasjon om dette kommer senere.

 

Planlagt nedetid:

Testing – Fra 1. februar til 6. februar 2024

Flyttedag – 12. februar 2024

 

Konsekvensen for SFM

SFM testmiljøer benytter RF test 2, og oppslag i RF og muligheten for signere og sende resepter til RF vil ikke være tilgjengelig. Oppslag i KJ vil fungere.