3.1 Migrering - overføring av virksomhetsopplysninger i SFM basis API


SFM Basis API er en separat applikasjon som har sin egen funksjonalitet, datamodell og sentral database. SFM Basis API krever at virksomhet opprettes i datatbasen og at det knyttes systembruker til virksomhet slik at videre oppdateringer av virksomhets og brukerinformasjon kan gjøres gjennom API og Virksomhetsportal. 

ID

Kravbeskrivelse

Kommentar

3.1.1

Opprettelse av ny database for virksomhet som tar ibruk SFM Basis API skal gjøres gjennom SFM API3.1.2

Operasjonen Post skal benyttes på sfm-Organization ressursen som er gjort tilgjengelig. 

Organisasjon som opprettes skal ha unik HER-id som ikke er i bruk i SFM. Organisasjonsnummer som registreres skal være gjengitt i Access token. 

3.1.3

Access token sikkerhetsnivå høy skal benyttes ved opprettelse av ny database. Det stilles krav til at token inneholder unik SFM-id som ikke tidligere er brukt for andre databaser i SFM. 

Virksomhetsdatabasen som opprettes vil knyttes til sfm-id fra token og Person identifisert i token vil bli opprettet som admin bruker for virksomheten.