Hva er forskjellen på SFM Fullversjon og SFM BasisAPI?

SFM kan tas i bruk på to ulike måter:

SFM Fullversjon

  • Ved SFM Fullversjon vil pasientjournalsystem integrere SFMs brukergrensesnitt i egen løsning. SFM vil da fremstå som en integrert legemiddelmodul i pasientjournalsystemet, og systemene vil i bakgrunnen utveksle relevant informasjon via SFM Datadeling API.

  • SFM Fullversjon benyttes av fastleger, legespesialister, tannleger og kommunehelsetjenesten.

  • SFM Fullversjon vil i stor grad dekke gjeldende rekvirentkrav, og Systemleverandør vil kun måtte forholde seg til gjeldende integrasjonskrav.

 

SFM BasisAPI

  • SFM BasisAPI benyttes når pasientjournalsystem har egen legemiddelmodul og ikke ønsker å benytte SFM sitt brukergrensesnitt. Disse kan benytte SFM for å enklere kommunisere med e-resept via SFM BasisAPI. 

  • SFM BasisAPI benyttes av helseforetak og Helseplattformen.

  • Systemleverandører som benytter SFM Basis API er selv ansvarlig for oppfyllelse av en til hver tid gjeldende rekvirentkrav. Pasientjournalsystemet og SFM Basis API vil til sammen oppfylle disse kravene.

 

Les mer her: https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492555