3.3.0 - Mellomversjon innholdsliste

Releasdato May 25, 2023

Denne versjonen inneholder noen tekniske endringer der det tas i bruk ny versjon av rammeverk og biblioteker som SFM benytter, samt oppdateringer mht. kodeverk i FEST og Volven.

I datadelingsAPI kan EPJ nå spørre etter alle oppgaver vedrørende en spesifikk pasient.

For øvrig er det noen endringer knyttet til oppsett av virksomheter i Service provider portalen, forbedringer på dssn-tekst og en del feilrettinger.

 

Endringene medfører kun endringer for de legekontorene som det er forhåndsavtalt at skal oppgraderes til versjon 3.3.

Dvs. at denne versjonen ikke har påvirkning på de som benytter SFM fullversjon i 2.12. De som benytter SFM Basis API er heller ikke berørt.

 

Issue Type

Key Jira

External issue ID Junta

Summary

Resolution

What's New Text

SFM Customer

Created

Issue Type

Key Jira

External issue ID Junta

Summary

Resolution

What's New Text

SFM Customer

Created

Work Request

SFM-16112

 

Update database values in organizations migrating to versjon 3.3

Unresolved

Oppdatering av verdi for ATC-nivå i migrering av virksomheter til versjon 3.3 samt endring av grensesverdi for tasks

 

23. May 23 09:32

Customer Defect

SFM-16098

 

Client errors are being logged without stack trace

Fixed

Forbedret informasjon i logging av feil som skjer i klientdelen av SFM for å gjøre det enklere å feilsøke

 

22. May 23 12:27

Customer Defect

SFM-16078

 

Error when generating M5 (missing stop date)

Fixed

Dersom SFM har en seponert forskrivning som mangler seponeringsdato, trolig basert på feil i gamle migrerte pasientdata i produksjon, så feilet det i generering av vedlegg til tilbakekalling/M5. SFM vil i slike situasjoner kun sende M5 uten vedlegg.

 

22. May 23 09:42

Defect

SFM-16064

 

Handle Caves to type OtherAllergen

Fixed

SFM er nå mer robust i håndtering av informasjon som mottas i Kritisk Info grensesnittet mot KJ. Dersom det er registrert andre typer allergier i KJ enn legemiddelallergier så er ikke dette relevant og ikke ønskelig å motta i SFM og SFM vil derfor ignorere denne type allergier som mottas fra KJ.

 

19. May 23 13:50

Feature

SFM-16011

 

As EPJ I will use PatientTicket instead of PID for Task search

Fixed

Oppgaver kan nå hentes per pasient / Task may now be searched based on an individual patient. This reduces the amount of Tasks returned when EPJ requires new task after a single patient contact.
Note that now you will need to request: /Task?PatientTicket=[actual ticket]

 

15. May 23 11:48

Customer Defect

SFM-15959

 

Null reference error when opening details view

Fixed

SFM er nå blitt mer robust og det er mulig å åpne og vise LIB-detaljer selv om det mangler form og styrke for en forskrivning

Webmed

10. May 23 11:09

Defect

SFM-15943

 

Kunnskapsverk - not able to navigate in the sidebar

Fixed

Retter en feil relatert til navigering i Felleskatalogen

 

09. May 23 12:39

Defect

SFM-15913

 

Clicking outside Kunnskapsverk closes it if expanded

Fixed

Felleskatalogen vil nå kunne vises mens bruker registrerer/oppdaterer en forskrivning

 

07. May 23 07:39

Defect

SFM-15855

 

Double AntiCoagulant check is incorrectly matching ATC Codes

Fixed

Varsling av dobbeltforskrivning mot Warfarin var for bred og hindret forskrivning av enkelte andre legemidler. Dette er nå rettet.

 

03. May 23 14:31

Defect

SFM-15836

 

Rejected draft does not dissapear from LIB if "Siste dose tas" has passed

Fixed

Rettet en feil der en kladd forskrivning ikke ble fjernet fra LIB selv om den var avvist av lege

 

02. May 23 08:48

Defect

SFM-15835

 

Newly created organization seems to be created with "CanExecuteDataMigration" = false

Fixed

Ved opprettelse av en ny organisasjon i SFM så bli nå parameteren “CanExecuteDataMigration” satt til korrekt verdi, dvs. true

 

02. May 23 08:05

Customer Defect

SFM-15768

 

[Support 794489] Fest validity date should be used when renewing resept without stopdate

Fixed

Nå hentes gyldighetsdato fra FEST når man fornyer en resept der forskrivninger ikke har en seponeringsdato

Webmed

24. Apr 23 16:28

Defect

SFM-15748

 

Renewed prescription is displayed in yellow

Fixed

Rettet en feil relatert til visning av status på LIB-linjen når en sykepleier har utført oppslag i KJ

 

21. Apr 23 10:47

Defect

SFM-15680

 

Kosttilskudd, paper prescription, prescription without resept is not shown as seponert/stopped in office B after seponert/stopped in office A for patient with PLL

Fixed

Rettet en feil relatert til visning av status seponert for en papirresept/kosttilskudd eller ordinasjon uten resept som er er mottatt i PLL og seponert på annet legekontor

 

19. Apr 23 09:06

Defect

SFM-15671

 

The MD doctor is set as the person who answered the question when it was the vikar who answered it

Fixed

Rettet en feil i visning av hvilken lege som har besvart et spørsmål fra MD-apotek

 

18. Apr 23 08:59

Defect

SFM-15644

 

Task 6 is created when there is an unread message to pharmacy on a prescription

Fixed

Rettet en feil der det feilaktig ble sendt en ny oppgave til legens oppgaveliste i EPJ når legen besvarte et spørsmål fra MD-apotek

 

14. Apr 23 10:09

Customer Feature

SFM-15616

 

As an epj vendor I want to get task for a single patient

Fixed

EPJ kan nå hente alle oppgaver for en enkelt pasient

 

12. Apr 23 11:02

Defect

SFM-15540

 

HELFO application 'Se vedtaksdokument' hovertext is dark and not really readable.

Fixed

Rettet en feil med visning av tooltip på vedtaksdokument

 

29. Mar 23 10:42

Customer Defect

SFM-15532

 

Problems with newly created practitioners defaulting to not creating new resept

Fixed

I denne versjonen vil registrering

CGM

29. Mar 23 08:03

Customer Defect

SFM-15522

 

Unable to save treatment when using diagnosis that was added after precribe window was opened

Fixed

Feilretting slik at SFM kan motta en diagnose fra EPJ etter at bruker har startet å registrere en forskrivning

CGM

28. Mar 23 10:46

Defect

SFM-15471

 

[API] Several defects to PLO admin print out

Fixed

Feilrettinger på utskrift til administrering i PLO

 

23. Mar 23 08:48

Customer Defect

SFM-15446

 

Paper Preparations coming in via kjlookup are incomplete

Fixed

Rettet en feil vedrørende mottak av forskrivninger på legemiddelblanding fra KJ

Webmed

22. Mar 23 11:08

Defect

SFM-15439

 

Receives the response "XML validerer ikke" when sign and send a freetext drug for patient WITHOUT PLL

Fixed

Det skal nå være mulig å signere og sende fritekst-legemidler til RF også for pasienter som sendes uten PLL

 

21. Mar 23 14:56

Customer Defect

SFM-15433

 

Freetext medication failing on loading the LIB

Fixed

Det er nå mulig å åpne LIB når det finnes et fritekstlegemiddel som inngår i LIB

Webmed

21. Mar 23 10:56

Customer Defect

SFM-15345

 

fullUrl returns "Organization" for all ressources

Fixed

Rettet en feil i url som mottas i retur ved søk i FHIR-API

SystemX

13. Mar 23 09:05

Feature

SFM-15270

 

Add sandbox attribute to Felleskatalogen iframe

Fixed

Sandkasse-attributt er lagt til på Felleskatalogen iFrame

 

07. Mar 23 15:10

Feature

SFM-15252

 

Upgrade and refactor remaining Nuget dependencies

Fixed

Oppdatering og refaktorering av Nuget avhengigheter

 

06. Mar 23 18:40

Defect

SFM-15214

 

Entry for migrated MD-patient showed up as inactive after first lookup even though the treatment had ekspederbar resept

Fixed

Rettet en feil i status som oppstod ved første gangs oppslag etter migrering av pasientdata dersom et legemiddel i pasientens LIB var fornyet av lege på annet legekontor

 

03. Mar 23 08:04

Defect

SFM-15187

 

500-error when opening resepthistorikk for patients with magistrell treatments

Fixed

Rettet en 500-feil som oppstod ved åpning av resepthistorikk dersom pasienten hadde en magistrell resept

 

01. Mar 23 10:56

Defect

SFM-15147

 

As an SFM user I do not want LIB to load multiple times when a patient is opened

Fixed

Rettet en feil i sfm server der pasientens LIB ble åpnet flere ganger selv om bruker bare hadde utført en funksjon for å åpne LIB

 

24. Feb 23 15:09

Defect

SFM-15045

 

Wrong utstedt date (utstedt dato) in resept history (resepthistorikk)

Fixed

Rettet en feil på visning av Utstedt dato i resepthistorikk

 

17. Feb 23 14:00

Defect

SFM-15031

 

Questions from pharmacy (M25.2) should not be automatically answered when non-MD doctor handles new external prescriptions in non-MD organization

Fixed

Rettet en feil på autosvar til multidoseapotek, svar skal kun sendes fra virksomheten til MD-lege i spesifikke scenarier der det er aktuelt

 

16. Feb 23 14:54

Defect

SFM-15000

 

Status of resepter that have expired from RF is not updated when a full RF lookup is done unless a KJ lookup is also done

Fixed

Rettet en feil på visning av status på utgåtte resepter som opptrådte dersom det kun ble utført oppslag i RF

 

15. Feb 23 15:35

Defect

SFM-14982

 

Renewed prescriptions show up as two entries for patients with PLL

Fixed

Rettet en feil med visning av fornyet resept (som to separate resepter) i særskilt scenario

 

14. Feb 23 19:54

Customer Defect

SFM-14943

 

Fix problem in [Support 779128] SFM feil - XML does not validate when trying to sign and send prescription - (31af4d8c-e7e5-49ff-9872-f722ee06c853/Innlandet Legesenter)

Fixed

SFM er merr robust ved at det er rettet en feil relatert til fornying av resept som var migrert til SFM og der det manglet S-verdi for refusjonskode CV. Siden S-verdi er et krav i M1 så feilet det ved signering og sending. Nå hentes S-verdi fra FEST og benyttes i M1 dersom det mangler.

 

10. Feb 23 13:44

Defect

SFM-14780

 

Error occurs when expanding search result details

Fixed

Rettet en feil som opptrådte når bruker åpner detaljer om legemiddelet i søk

 

30. Jan 23 11:39

Defect

SFM-14739

 

Wrong layout of functions in FIB

Fixed

Rettet en feil i GUI for plassering og visning av funksjoner i FIB

 

26. Jan 23 07:44

Defect

SFM-14729

 

The form in the DSSN says ukjent when changing a medication with "Egendefinert strukturert dosering"

Fixed

Rettet en feil med visning av dssn dersom bruker har valgt "Egendefinert strukturert dosering"

 

25. Jan 23 13:32

Defect

SFM-14725

 

Added hyperlinks for "Eksterne ressurser" seem to be added for every time the user presses "Lagre"

Fixed

Rettet en feil med lagring av "Eksterne ressurser" i virksomhetsportalen

 

25. Jan 23 10:11

Defect

SFM-14543

 

Midwife appears with no "short role", whereas doctor correctly appears as "LE"

Fixed

Rettet en feil der det manglet kortkoden JO for jordmor i visning av brukere i virksomshetsportalen

 

11. Jan 23 09:59

Defect

SFM-14533

 

Calendar is not displayed when trying to select seponert "siden [dd.mm.åååå]" in the LIB overview

Fixed

Kalender vises nå som valgmulighet for å vise seponerte tilbake i tid

 

10. Jan 23 15:01

Defect

SFM-14525

 

Remove button for print out of vaccines to patient

Fixed

Funksjonsknappen for utskrift av vaksine er fjernet da det ikke finnes en slik type utskrift

 

10. Jan 23 12:34

Defect

SFM-14514

 

Search box in Resepthistorikk is shown wrong

Fixed

Rettet en feil på visning av søkeboksen i GUI for Resepthistorikk

 

10. Jan 23 08:53

Work Request

SFM-14363

 

Update all coding systems within SFM in Q1 2023

Fixed

En del kodeverk er oppdatert i henhold til endringer i FEST og på Volven

 

15. Dec 22 15:10

Defect

SFM-14362

 

[UI] "Avslutt multidoseansvar" button font turns pink when hovering over button with mouse

Fixed

Rettet en feil på font og fargebruk på tooltip i GUI for "Avslutt multidoseansvar"

 

15. Dec 22 14:52

Defect

SFM-13719

 

The whole number isn’t shown in the strike through below dosering

Fixed

Rettet en feil i visning av forrige verdi når bruker endrer dosering på en forskrivning

 

04. Nov 22 10:22

Feature

SFM-13686

 

As a service provider portal administrator with the required privileges I want to delete organization databases

Fixed

Det er nå muligheter for å slette virksomheter i testmiljø i SPP

 

02. Nov 22 13:38

Defect

SFM-12890

 

Empty entries in CAVE "Pasientens reaksjon"

Fixed

Fjernet et tomt felt i GUI for legemiddelreaksjon som ikke burde være der

 

26. Aug 22 13:50

Feature

SFM-11273

 

Refactor client prescription actions code to avoid repeated logic in details panel and kebab menu

Fixed

Refactor client prescription actions code to avoid repeated logic in details panel and kebab menu.

 

12. May 22 14:09

Feature

SFM-10654

 

Remove ngRx dependency

Fixed

Remove ngRx dependency

 

21. Mar 22 16:30

Work Request

SFM-8432

 

As a provider I want to include up to date frameworks and libraries in Q1 2023

Fixed

Oppdatering av rammeverk og en del biblioteker som benyttes i SFM

 

18. Aug 21 06:42

Customer Feature

SFM-6680

 

EO1004/2020 Make DSSN as complete and correct as possible

Fixed

As a user I would like to see the full text for usage area, dosage, including all dosage periodes, and additional instructions (forhåndsregler ved inntak) in DSSN (or "print label"). The print label should display what will be written on the label on the medication box from pharmacy.

 

18. Nov 20 07:22