Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SFM prosjektet bidrar med opplæringsmateriell som kan brukes og tilpasses av den enkelte EPJ leverandør/aktør i bruk mot sluttbruker

Children Display

FAQ - ofte stilte spørsmål Oversikt over sentrale funksjoner i SFM

Ny funksjonalitet ved oppgradering til v3.2 i uke 19

FAQ - ofte stilte spørsmål