Versjon 3.1.0 produksjonssatt 11.04.23

Ny funksjonalitet i leveransen er:

  • Direkte tilgang til informasjon fra felleskatalogen fra LIB. Henter opp riktig legemiddel basert på hvilken oppføring som er i fokus i LIB.

  • Visning av medisinske varsel ved søk på maler

  • Utskrifter: Forbedret LIB utskrift til pasient, utskrift av legemiddelliste til administrering i PLO, markering på utskrift av resept når sending av e-resept til RF har feilet

  • Migreringsrapport er oppdatert med informsjon om sfm-id, organization number, organization name

  • Uthenting av sfm-statistikk som kan vises på NHN statistikk server på internett

Se hele releasnoten 3.1.0 - Mellomversjon innholdsliste