3.1.0 - Mellomversjon innholdsliste

Relesadato Apr 11, 2023

Ny funksjonalitet i leveransen:

  • Direkte tilgang til informasjon fra felleskatalogen fra LIB. Henter opp riktig legemiddel basert på hvilken oppføring som er i fokus i LIB.

  • Visning av medisinske varsel ved søk på maler

  • Utskrifter: Forbedret LIB utskrift til pasient, utskrift av legemiddelliste til administrering i PLO, markering på utskrift av resept når sending av e-resept til RF har feilet

  • Migreringsrapport er oppdatert med informsjon om sfm-id, organization number, organization name

  • Uthenting av sfm-statistikk som kan vises på NHN statistikk server på internett

Issue Type

Key Jira

External issue ID Junta

Summary

Customer criticality

Resolution

What's New Text (aka Release Notes)

SFM Customer

Created

Issue Type

Key Jira

External issue ID Junta

Summary

Customer criticality

Resolution

What's New Text (aka Release Notes)

SFM Customer

Created

Defect

SFM-15574

 

Handling M25.3 messages and unsent answers is not as expected

B - serious

Fixed

 

 

03. Apr 23 00:33

Defect

SFM-15571

 

LIB is not loading for any patient in prod's PLO

 

Fixed

 

 

01. Apr 23 10:14

Defect

SFM-15434

 

Service Provider Portal states "Oppgradert til 3.0" even when upgrading to another version

C - medium

Fixed

Tilbakemelding til bruker på oppgradering fra en versjon til en høyere versjon er nå korrekt

 

21. Mar 23 11:35

Defect

SFM-15370

 

AK journal: M1 shows a stop date when 'Neste INR prøve tas' is before 'Neste kontroll'

B - serious

Fixed

Rettet en feil med seponeringsdato dersom dato for "Neste INR prøve tas" er tidligere enn "Neste kontroll"

 

15. Mar 23 10:32

Defect

SFM-15237

 

When prescribing a cure/kur with an automatic discontinuation date the discontinuation reason is set to "Annen årsak" instead of "Avsluttet behandling"

C - medium

Fixed

Årsak for seponering som er satt automatisk på kur settes nå til "Avsluttet behandling"

 

06. Mar 23 12:49

Defect

SFM-15234

 

500 error on getQueue when doing sign and send on all patients

C - medium

Fixed

Feilretting av opplastning av legemiddelinformasjon til forhåndsvisning ved signer og send. Feilet hvis det fantes tidligere slettede oppføringer på pasienten pga. korrigering av feilregistrert informasjon.

 

06. Mar 23 11:09

Defect

SFM-15215

 

Error 500 if opening 'Skriv ut LIB til adminstrasjon'.

B - serious

Fixed

Rettet en 500-feil når man åpner utskriften "LIB til administrasjon"

 

03. Mar 23 08:48

Feature

SFM-14870

 

As a healthcare professional I'd like the urls referencing felleskatalogen to work

 

Fixed

Lenker til Felleskatalogen fungerer igjen i 3.1.0 versjonen av SFM

 

06. Feb 23 15:32

Customer Defect

SFM-14790

 

DB in browser does not update when it is corrupted

C - medium

Fixed

Feilretting som gjøre det mulig å søke etter legemidler selv om databasen i lokal nettleser er korrupt, delvis løst

SystemX

31. Jan 23 08:49

Feature

SFM-14736

 

As an SPP user, I want to have role/privilege assigned to allow me to run updates on organizations

 

Fixed

Funksjonalitet for å tilordne rettighet til å oppgradere en virksomhet fra en versjon til en høyere versjon i Service provider portalen

 

25. Jan 23 15:48

Defect

SFM-14734

 

Invalid Magistrell medication is causing an error during sendMedication

B - serious

Fixed

SFM returnerer nå en bedre feilmelding dersom sendMedication for en magistrell forskrivning mangler mengde eller navn

 

25. Jan 23 14:42

Defect

SFM-14730

 

SFM Basis is not applying retries with exponential backoff

B - serious

Fixed

Feilretting i klusteret i Basis API som skal sikre at det gjøre gjentagende service kall dersom noe feiler for å gjøre SFM Basis API mer robust

 

25. Jan 23 13:41

Defect

SFM-14721

 

SFM is intermittently throwing BadHttpRequestException

C - medium

Fixed

Fjernet unødvendig logging av feilede http-requests når SFM-klienten lukkes

 

25. Jan 23 09:12

Defect

SFM-14707

 

Practitioner information in <Rolle> can be found in Document queries in SPP

B - serious

Fixed

Fjerner informasjon om helsepersonell fra dokumenter som hentes ut i SPP

 

24. Jan 23 13:34

Customer Feature

SFM-14700

 

Migration report update

 

Fixed

Migreringsrapporten inkluderer nå sfm-id, organisasjonsnummer og organisasjonsnavn. I tillegg er det muligheter for å kun be om oppsummering for en bestemt periode.

Webmed

24. Jan 23 10:58

Defect

SFM-14601

 

Expected available documents are not returned for users that fetch sanitized documents

C - medium

Fixed

Det er nå mulig i SPP å hente ut følgende dokumenter uten pasientinformasjon inkludert: M4.1, M4.2, M5, M5.2, M6. M7, M8, M8.1, M9.11, M9.12 og M9.21

 

16. Jan 23 11:30

Defect

SFM-14594

 

Sanitized document for LegemiddelResponse only contains M25 messages

C - medium

Fixed

Det kan nå hentes ut M1 og M8.1 uten pasientdata i Service provider portal og med pasientdata hvis man har rettigheter til det

 

15. Jan 23 03:48

Defect

SFM-14592

 

LocalLogs in sfm.server don't show any meaningful information about installation queries made in SPP

C - medium

Fixed

Logging av oppslag i lokal logg fra Service provider portal er utbedret

 

15. Jan 23 00:51

Defect

SFM-14582

 

Timestamp when KJ lookup fails is invalid

C - medium

Fixed

Tidsstempel for KJ oppslag viser nå korrekt tidspunkt også dersom KJ oppslag feiler

 

13. Jan 23 10:01

Defect

SFM-14460

 

M7 fails processing due to null pointer exception

C - medium

Fixed

Feilretting slik at mottak av M7 er mer robust der det mangler pasientinformasjon

 

03. Jan 23 16:22

Defect

SFM-13981

 

Not possible to open a patient on Deimos

 

Not a defect

 

 

22. Nov 22 14:37

Defect

SFM-12841

 

Error 500 when trying to create a new AK journal prescription using 'Kopier til ny' function

C - medium

Fixed

Rettet en 500-feil ved oppretting av AK journal ved bruk av "Kopier til ny" funksjon

 

24. Aug 22 13:02

Feature

SFM-12362

 

As a user I want to see the same type of medical warnings when searching for templates as when searching for medications

 

Fixed

Medisinske varsler vises også når man søker frem maler

 

27. Jun 22 08:53

Feature

SFM-12203

 

As a healthcare professional I want to see information from Felleskatalogen when I use SFM

 

Done

Ny funksjonalitet slik at bruker kan hente fram informasjon fra Felleskatalogen på en enkelt måte mens det forskrives en ny behandling

 

14. Jun 22 07:13

Customer Feature

SFM-10494

 

As the owner of SFM i want to monitor the use of SFM - part2

 

Done

Det hentes nå ut litt data fra SFM som kan benyttes for monitorering og statistikkformål

 

03. Mar 22 15:06

Feature

SFM-10243

 

As a PLO healthcare professional I want to print out the LIB for administration of medication to a patient

 

Fixed

Det er laget en utskrift for bruk i administrering av legemidler til en pasient i PLO

 

18. Feb 22 07:34

Customer Feature

SFM-9794

Junta 692637, Junta 710342

As a patient I want an improved LIB printout

 

Fixed

Forbedring av utskrift til pasient og samarbeidende helsepersonell. Inkluderer næringsmidler, forbruksmateriell og vaksiner,

Webmed

12. Jan 22 07:04

Defect

SFM-8884

 

As an importer user I want the importer to contain SFM version information

C - medium

Fixed

Klienten som brukes for import til SFM kan vise korrekt versjonsinformasjon for SFM

 

06. Oct 21 16:00

Feature

SFM-8031

 

As a doctor I want it to be clear when a printed resept is a copy of a failed e-resept

 

Fixed

Det vises nå referanse til feilet e-resept (M1) i papirutskrift som reserveløsning dersom RF ikke er tilgjengelig

 

31. May 21 08:10