Definisjoner

SFM benyttes de samme begrepsdefinisjonene som e-resept.

Definisjonene til e-resept finner du her: https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/ERDOK/pages/2205843457