Linker

Ressurs

URL

Ressurs

URL

SFM på nhn.no

https://www.nhn.no/tjenester/sentralforskrivningsmodul

Om HelseId på nhn.no

https://www.nhn.no/tjenester/helseid

Om Kjernejournal på nhn.no

https://www.nhn.no/tjenester/kjernejournal

Implementation guide SFM Datadeling API

https://simplifier.net/guide/sfmapidatadeling/home

Implementation guide SFM Basis API

https://simplifier.net/guide/sfmapibasis/home 

Overordnet beskrivelse av FHIR

https://www.hl7.org/fhir/

Beskrivelse av FHIR’s tilnærming til REST

 https://www.hl7.org/fhir/http.html

Norske basis profiler i FHIR

https://simplifier.net/HL7Norwayno-basis

SFM FHIR ressurser

https://simplifier.net/r4medication

Kjernejournal FHIR ressurser

https://simplifier.net/KjernejournalR4

Eksempelkode for SFM

 https://github.com/ThulaSource

Interne linker

Disse lenkene kan benyttes for å linke direkte til undersider uavhengig av “page id”. Vanligvis benytter Confluence “page id” som en del av lenken og “page id” endres ved publisering av ny versjon av dokumentasjon.

SFM GUI: https://e-resept.atlassian.net/wiki/display/SFMDOK/SFM+GUI

Om sentral forskrivningsmodul: https://e-resept.atlassian.net/wiki/display/SFMDOK/Om+Sentral+forskrivningsmodul

SFM Basis API: https://e-resept.atlassian.net/wiki/display/SFMDOK/SFM+Basis+API

Drift forvaltning og support: https://e-resept.atlassian.net/wiki/display/SFMDOK/Drift,+forvaltning+og+support