Kontaktinformasjon

Leverandører bes benytte følgende maler ved innmelding av feil, innmelding av nye virksomheter og andre henvendelser:


Slack

SFM benytter Slack for kommunikasjon ut mot leverandører.

#ext-sfm benyttes for å kommunisere om nye versjoner av SFM og kjente feil i løsningen

#ext-utv-sfm-miljøstatus benyttes for spørsmål angående testmiljøer

Send e-post til kundesenter@nhn.no og be om å få tilgang til kanalene.

Innmelding av endringsønsker

Kontakt NHN kundesenter

e-post: kundesenter@nhn.no - emnefeltet skal merkes 'SFM endringsønske'

telefon: 24 20 00 00

Henvendelser knyttet til testmiljø

Kontakt NHN kundesenter

e-post: kundesenter@nhn.no - emnefeltet skal merkes 'SFM test'

Henvendelser om oppstart test og godkjenningsprosess

Kontakt NHN kundesenter.

E-post: kundesenter@nhn.no - emnefeltet skal merkes med 'SFM godkjenning'