Kontaktinformasjon

Leverandører bes benytte følgende maler ved innmelding av feil, innmelding av nye virksomheter og andre henvendelser:

 

Innmelding av endringsønsker

Kontakt NHN kundesenter

e-post: kundesenter@nhn.no - emnefeltet skal merkes 'SFM endringsønske'

telefon: 24 20 00 00

Henvendelser knyttet til testmiljø

Kontakt NHN kundesenter

e-post: kundesenter@nhn.no - emnefeltet skal merkes 'SFM test'

For generelle henvendelser til SFM prosjektet

sfm-prosjekt@nhn.no

Felles leverandørmøter to ganger i året.

Kontakt prosjektet på e-post for å få invitasjon til disse møtene.

Henvendelser om oppstart test og godkjenningsprosess

Kontakt NHN kundesenter.

E-post: kundesenter@nhn.no - emnefeltet skal merkes med 'SFM godkjenning'