Tilkobling til SFM produksjonsmiljø

For å komme i gang med SFM i produksjon så er det behov for at flere steg er gjennomført før det er mulig å opprette en SFM tilkobling.

I tillegg til informasjonen på denne siden er det viktig av leverandøren og virksomheten er kjent med https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492731.

Virksomheten bestiller oppføring i Adresseregisteret(AR)

For å logge inn i Adresseregisteret må du benytte HelseId. Se Hvordan ta i bruk HelseID.

For å registrere informasjon i Adresseregisteret må du ha en brukerkonto. Se Opprett ny brukerkontologg inn siden.

Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, gjør Norsk Helsenett følgende:

  • Vi oppretter virksomheten i Adresseregisteret, med det organisasjonsnummeret vi har i vår kundeavtale med virksomheten. Navn og adresser hentes inn fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - ved registrering tildeles virksomheten en unik identifikator (HER-id).

  • Vi registrerer den EDI-adresse som kunden har fått i helsenettet (hvis virksomheten har kun en).

  • Vi oppretter en brukerkonto som gir adgang til komplettering og vedlikehold av virksomhetens egen informasjon i Adresseregisteret (Kommunikasjonsparter (=avsendere/mottakere), EDI-adresser, sertifikatinformasjon, osv).

  • Vi sender kontoens brukernavn og passord til virksomhetens kontaktperson, merk at passord sendes på sms.

Se også https://www.nhn.no/tjenester/adresseregisteret

Virksomheten registrerer HelseID

Virksomheten bestiller tilkobling til Kjernejournal

Leverandøren melder inn virksomhet til SFM og e-resept

Leverandør bestiller tilgang til SFM og e-resept produksjonsmiljø fra NHN ved å sende en e-post til kundesenter@nhn.no.

Bestillingen skjer ved å fylle ut relevant mal som er tilgjengelig under https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492666 (avhengig av om virksomhet er fastlegekontor, kommune eller annen type virksomhet).

Det er svært viktig at all informasjon i malen fylles ut nøyaktig, og bestillingen må sendes NHN kundesenter senest 14 dager før planlagt oppstart.

Etter at innmelding er gjort vil virksomheten motta databehandleravtale og eventuelle andre avtaler til signering (se https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492731). Det er først etter at disse avtalene er signert at virksomheten vil være godkjent for å ta i bruk SFM.

Leverandøren oppretter virksomheten i SFM

Hvis virksomheten ikke allerede finnes i SFM må den opprettes. Når organisasjonen opprettes i SFM vil det opprettes databaseskjema og tabeller for virksomheten, og brukeren som er pålogget med helseId vil blir opprettet som admin-bruker.

Dette gjøres av en admin-bruker i EPJ systemet med funksjonen Opprett virksomhet i SFM. Hvor denne funksjonen finnes i brukergrensesnittet til EPJ systemet vil være avhengig av det aktuelle EPJ systemet.

Når virksomheten blir opprettet skal organisasjonen i utgangspunktet være inaktiv. Dette gjør at man kan importere data til SFM-databasen og evt. benytte funksjonalitet til å opprette andre admin-brukere og helsepersonell-brukere. Men så lenge organisasjonen er inaktiv får man ikke benytte SFM som forskrivningsmodul.

Leverandøren migrerer data til SFM

Se: Migrering av data til SFM

Ved migrering av data til SFM må det sikres at:

  • Data som migreres til SFM er blitt ryddet for duplikate pasienter

  • Data som migreres til SFM må ikke inneholde ugyldig adresseinformasjon

Virksomheten aktiverer SFM

Før man kan ta i bruk SFM må SFM-installasjonen aktiveres. Dette gjøres ved gå inn som admin-bruker i EPJ systemet for å aktivere SFM. Hvor denne funksjonen finnes i brukergrensesnittet til EPJ systemet vil være avhengig av det aktuelle EPJ systemet.

Etter at SFM-installasjonen er aktivert kan forskrivningsfunksjonalitet i SFM benyttes av alle registrerte brukere.

Rent teknisk vil det gå en"Verify-melding" til Reseptformidleren når organisasjonen oppdateres med “aktiv- flagget”= true.