2.1 Migrering - overføring av pasienters legemiddelopplysninger

SFM er en separat applikasjon som har sin egen funksjonalitet, datamodell og sentral database. For at virksomheten som starter å bruke SFM skal få fullverdig konvertering av data fra gammel EPJ-løsning eller FM til SFM kreves det en effektiv løsning hvor datakvalitet blir bevart.

Migrering er beskrevet her: Migrering av data til SFM

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Krav til

Godkjennes av

Kommentar

2.1.1

EPJ skal kunne opprette en ny virksomhet i SFM.

Alfa

Alle

NHN

Virksomhet opprettes ved bruk av ressursen sfm-Organization.

Brukeren som er oppgitt i Helse-id token registreres som admin bruker i SFM og benyttes i videre prosess med å opprette andre brukere/migrere informasjon til SFM. 

2.1.2

EPJ skal benytte SFM sitt oppgitte migreringsformat for overføring av relevante journalopplysninger

Alfa

Alle med funksjon

EPJ

Det benyttes eget migreringstoken som alle leverandører må støtte. For leverandører som benytter FM så løses selve migreringen av FM, men migreringstoken må gjøres tilgjengelig av EPJ.

2.1.3

EPJ skal sikre at virksomheter som tar i bruk SFM overholder dokumentasjonskrav.

Alfa

Alle

EPJ

Historikk må enten migreres til SFM eller være tilgjengelig i EPJ.

2.1.4

EPJ skal sikre at valgt migreringsmåte ivaretar behovene til de brukergrupper de leverer til.

Alfa

Alle

EPJ

Når det finnes relevant CAVE data som er strukturert så skal det migreres.

For fastleger og avtalespesialister skal LIB migreres slik at brukerne kan finne igjen samme liste før og etter migrering.