2.2 Opprette systembrukere i SFM

SFM skiller mellom helsepersonellbrukere og administrative brukere Informasjonen lagres i forskjellige tabeller og det kreves at EPJ skriver til både sfm-Practitioner og sfm-Person hvis person skal ha rettighet som administrator og helseperson som en ekstra sikkerhetsmekanisme og for å håndtere rettigheter. Det er påkrevd at administratorbruker skriver brukerinformasjon til SFM før brukeren kan logge seg inn i SFM. Når det opprettes og endres brukerinformasjon i EPJ så skal endringene speiles til SFM.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Endringshistorikk

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.2.1

Helsepersonell skal kunne skrives til SFM. Gyldig identifikator skal være oppgitt.

Alle

 

Alle

NHN

sfm-Practitioner skal benyttes. Gyldig identifikator er PID og/eller HPR.

2.2.2

Det skal være mulig å endre informasjon på helseperson i EPJ. Endringene skal overføres til SFM.

Alle

 

Alle

NHN

SFM henter opplysninger fra HPR registeret og benytter informasjon derfra til å gi rettigheter i SFM og knyttet til kommunikasjon mot RF og KJ. I API returnerer SFM HPR opplysninger (når det er konflikt mellom opplysninger som EPJ har skrevet til SFM og opplysninger fra HPR så returneres HPR opplysninger i API).

 2.2.3

Det skal være mulig å sette helseperson til inaktiv i EPJ. Endringene skal overføres til SFM.

Alle

 

Alle

NHN

Inaktive brukere vil ikke ha tilgang til SFM.

2.2.4

Administrative brukere skal kunne skrives til SFM. PID skal være oppgitt.

Alle

 

Alle

NHN

sfm-Person skal benyttes. Helsepersonell som skal ha administrative rettigheter må skrives både som sfm-Practitioner og sfm-Person.

2.2.5

Det skal være mulig å endre informasjon på administrativ bruker i EPJ. Endringene skal overføres til SFM.

Alle

 

Alle

NHN

 

2.2.6

Det skal være mulig å sette administrativ bruker til inaktiv i EPJ. Endringene skal overføres til SFM

Alle

 

Alle

NHN

Inaktive brukere vil ikke ha tilgang til SFM.