2.3 Opprette og oppdatere pasienter i EPJ og overføre pasienten til SFM

I SFM-løsningen er det valgt en tilnærming som krever at pasienten må være opprettet i SFM før EPJ kan åpne den. Det medfører at EPJ må skrive pasient til SFM før pasienten kan åpnes i SFM-GUI, eller informasjon om pasienten kan leses tilbake til EPJ via API. Grunnen til at en pasient må være skrevet til SFM før den tas i bruk er todelt:

  1. I SFM stilles det krav om at EPJ etterspør en pasientbillett før det kan kommuniseres om pasienten.

  2. SFM ser det som en sikkerhetsmekanisme at pasient må opprettes i egen prosess før det kan registreres annen informasjon på pasienten.


SFM vil tilby funksjonalitet for overføring av legemiddelopplysninger mellom virksomheter som benytter ulike instanser av SFM når pasient bytter fastlege eller fastlege bytter virksomhet.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.3.1

Ved opprettelse av pasient med PID i EPJ skal PID overføres til SFM.

Alfa

Alle

NHN

Det er ønskelig at EPJ benytter PREG/MF HELSE for å sjekke PID, navn og adresse.

2.3.2

Ved opprettelse av pasient med d-nummer så skal i tillegg fødselsdato overføres til SFM.

Alfa

Alle

NHN

 

2.3.3

Ved opprettelse av pasient uten PID i EPJ, så skal fødselsdato, kjønn og xxx-id overføres til SFM.

Alfa

Alle

NHN

 

2.3.4

Fornavn, etternavn, gateadresse, postnummer og poststed skal angis for alle pasienter som overføres til SFM

Alfa

Alle

NHN

Gateadresse registreres hvis det er tilgjengelig (enkelte husstander i Norge mangler gateadresse).

2.3.5

Dersom det er funksjonalitet i EPJ for å opprette EØS trygdeopplysninger på en (utenlandsk) pasient i EPJ skal informasjonen overføres til SFM.

Alfa

Alle med funksjon

EPJ

Hvis det ikke er støtte i EPJ for å registrere EØS-informasjon er ikke kravet relevant.

2.3.6

Når opplysninger i pasient endres i EPJ skal oppdaterte opplysninger overføres til SFM.

Alfa

Alle

NHN

Gjelder alle opplysninger i Patient ressursen bl.a:

  • Uten PID-> PID,

  • Bytte PID,

  • Endre fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, adresse.

2.3.7

Dersom det er funksjonalitet i EPJ for å slå sammen to pasientjournaler i EPJ. Informasjon om sammenslåingen skal overføres til SFM slik at SFM kan utføre tilsvarende sammenslåing.

Charlie

Alle med funksjon

EPJ