2.4 Åpne SFM-pasientbehandlingsportal fra EPJ

For å kommunisere med SFM er det krav om at EPJ benytter Helse-ID og at bruker er logget inn med høyt sikkerhetsnivå. Dette vil si at hvis EPJ tilbyr pålogging uten bruk av Helse-ID med høyt sikkerhetsnivå så vil brukerne ikke få tilgang til SFM i en slik sesjon.

Pasientbillett benyttes av SFM Pasientbehandlingsportal og SFM Datadeling API for å kunne kommunisere informasjon om enkeltpasienter.

Merk at EPJ systemet må be om pasientbillett for hver kombinasjon av bruker og pasient.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.4.1

Når SFM pasientbehandlingsportal åpnes i EPJ så skal den vises som en integrert del av pasientens journal slik at det ikke er mulig å forveksle pasienter.

Alfa

Alle

NHN

Åpning i multimodalt vindu/frittstående browser er ikke akseptabelt.

2.4.2

SFM pasientbehandlingsportal skal ha fokus når løsningen åpnes i EPJ

Alfa

Alle

NHN

Eks: Slik at kortkommandoer i SFM kan benyttes.

2.4.3

Når pasient lukkes i EPJ så skal SFM pasientbehandlingsportal (browser) alltid lukkes og pasientbillett skal forkastes.

Alfa

Alle

NHN

Pasientbillett skal ikke brukes på tvers av brukere i EPJ (selv om billetten som utleveres fra FM er den samme. Dette er knyttet til at SFM har funksjonalitet knyttet til henting av billett.

2.4.4

EPJ skal sikre at pasientnavn og PID til en hver tid vises tydelig for helsepersonell når SFM pasientbehandlingsportal er åpnet, slik at helseperson alltid har kontroll på hvilken pasient den jobber med.

Alfa

Alle

NHN2.4.5

EPJ skal sørge for at SFM har tilgang til aktivt accesstoken så lenge bruker er logget inn i EPJ.

Alfa

Alle

NHN

EPJ holder kontroll på refresh token og oppdaterer access token for pålogget bruker. EPJ må forholde seg til oppgitt varighet i access token.

2.4.6

EPJ skal logge ut bruker fra SFM når brukersesjon i EPJ avsluttes.

Alfa

Alle

NHN

Omfatter terminering av alle browsersesjoner mot SFM og Helfo og kall til datadelings API for å terminere aktivt access token.

Inkluderer når det byttes bruker i kjørende journalsystemklient.

2.4.7

EPJ skal fungere for bruk hvis SFM ikke er tilgjengelig. Bruker skal informeres om at SFM ikke er tilgjengelig.

Alfa

Alle

EPJ