2.5 Ordinering og rekvirering - SFM

Når EPJ tar i bruk SFM som legemiddelmodul, skal SFM være den primære lokale kilden («master») til pasienters aktuelle LIB. Dvs. at EPJ skal bruke SFM som kilde og ikke vedlikeholde en egen lokal LIB. I tillegg skal andre historiske legemiddelopplysninger slik som tidligere legemiddelbehandlinger, resepthistorikk, utleveringshistorikk, m.m. kun eksistere i SFM. Der EPJ ønsker å bruke informasjonen, skal det sikres at kilden er SFM, og at eventuelle endringer utføres i SFM for å sikre at opplysningene der alltid er oppdatert. SFM vil ikke tilby administrasjonsfunksjonalitet for oppfølging av inntak og administrasjon av legemidler, som vil si at dette må utvikles av EPJ eller tilbys av andre løsninger slik som kurvesystem.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.5.1

SFM skal være den primære lokale kilden til pasientens legemidler i bruk.

Alfa

Alle

NHN

Se egne krav når SFM benyttes i kombinasjon med kurveløsning. Administreringsmodul skal forholde seg til SFM som kilde.

Dette gjelder både oppretting, endringer og seponering av legemiddelbehandlinger/resepter. Gjelder både legemidler, kosttilskudd, næringsmidler og forbruksmateriell.