2.6 Visning av LIB og legemiddelreaksjoner i EPJ

SFM er den primære lokale kilden for pasientens aktuelle (og historiske) LIB, men EPJ skal kunne tilby denne i ulike visninger og til bruk i andre deler av EPJ. Der dette gjøres, er det viktig at opplysningene fra SFM vises på et entydig format og med samme innhold og oppsett, slik at brukere opplever dette som samme informasjon og en sømløs integrasjon.

For visning av legemidler i bruk (LIB) og legemiddelreaksjoner (LMR) i EPJ tilbyr SFM visningskomponenter (widgets) for å forenkle visning i EPJ.

  • SFM LIB Widget for visning av oppdatert liste over pasientens legemidler.

  • SFM LMR Widget for visning av oppdatert liste over pasientens legemiddelreaksjoner.

SFM LIB Widget og SFM LMR Widget skal normalt alltid vises samlet.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Endringshistorikk

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.6.1

Hvis EPJ har funksjonalitet for å vise LIB andre steder enn i SFM pasientbehandlingsportal, så skal SFM LIB Widget benyttes

Alle

 

Alle med funksjon

EPJ

SFM LIB Widget viser oppdatert liste over pasientens legemidler.

 

2.6.2

Hvis EPJ har funksjonalitet for å vise liste over legemiddelreaksjoner andre steder enn i SFM pasientbehandlingsportal, så skal SFM LMR Widget benyttes.

Alle

 

Alle med funksjon

EPJ

SFM LMR Widget viser oppdatert liste over pasientens legemiddelreaksjoner.