2.8 Krav ved opprettelse av korrespondanse

Ettersom SFM skal være den primære lokale kilden for legemiddelopplysninger og kritiske legemiddelreaksjoner (LMR), vil SFM også være kilde der denne typen informasjon skal brukes i korrespondanse. For å forenkle formidlingen av riktig liste i korrespondanse tilbyr SFM informasjonen som skal sendes både som html tabell som kan brukes direkte inn i tekstlig informasjon og som xml som følger standard for struktur som ligger i PLO meldingene. 

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.8.1

EPJ skal støtte at oppdatert LIB legges til i utgående korrespondanse.

Alfa

Alle

NHN

LIB leses fra SFM

2.8.2

Dersom LIB oppdateres etter at korrespondanse er klargjort skal bruker varsles om dette.

Alfa

Alle

NHN

Bruker skal varsles når korrespondansemodul åpnes.

Kravet gjelder utgående korrespondanse hvor legemiddelinformasjon er lagt til.

2.8.3

Hvis LIB ikke er signert skal bruker varsles.

Alfa

Alle

NHN

Kravet gjelder utgående korrespondanse hvor legemiddelinformasjon legges til.

Hensikten med kravet er at bruker gjøres oppmerksom på at det finnes oppgaver knyttet til LIB og som ha oppstått etter at LIB sist ble signert. Det er ønskelig at signert LIB blir formidlet i korrespondanse.

2.8.4

EPJ skal støtte at oppdatert liste over legemiddelreaksjoner legges til i utgående korrespondanse

Alfa

Alle

NHN

Liste over legemiddelreaksjoner leses fra SFM.

2.8.5

Dersom liste over legemiddelreaksjoner oppdateres etter at korrespondanse er klargjort skal bruker varsles om dette.

Alfa

Alle

NHN

Bruker skal varsles når korrespondansemodul åpnes.

Kravet gjelder utgående korrespondanse hvor liste over legemiddelreaksjoner er lagt til.